holland.03

荷蘭,人口只有台灣的三分之二,土地面積狹小,民族天性是與海爭地。

但在1953年一場颶風的侵襲,造成荷蘭土地海水倒灌,奪走了1835條人命,近五萬棟房子被洪水沖毀。 

從此改變荷蘭的與海相處的方式,並開始積極投入治水工程。

 

holland.03
                                       <圖片截取至網路>

 

讓我們來看看他們是如何順應自然,並達到有效防洪。

 

 

 

影片來源:https://www.youtube.com/watch?v=3xyXUNB2YN8&feature=youtu.be

討論

Comments are closed.